Příliv běženců z Afriky do Evropy slábne, ale z Balkánu do EU přišlo za rok téměř 250 tisíc migrantů.

Do Evropské unie se v roce 2018 legálně vystěhovalo téměř 250 tisíc lidí ze zemí západního Balkánu. Nejvíce jich přišlo z Albánie, odkud se do Evropy za jediný rok vystěhovaly více než 2 procenta veškerého tamějšího obyvatelstva.

Údaje uvolnil evropský statistický úřad Eurostat.

V roce 2018 z nečlenských států EU na západním Balkáně, tedy z Černé Hory, Bosny a Hercegoviny, Albánie, Srbska, Severní Makedonie a Kosova, odešlo 228 tisíc lidí.

V poměru k celkové populaci i v absolutních číslech jich nejvíce opustilo Albánii: ze země odešlo 62 tisíc osob, což představuje 2,2 procenta veškerého obyvatelstva).

Jen o málo nižší údaje o emigraci vykázaly Severní Makedonie a Kosovo.

Ze Srbska a Bosny odešlo kolem 1,5 procenta obyvatel.

Ze zprávy Eurostatu vyplynulo, že lidé ze západního Balkánu míří nejčastěji do Německa.

Výjimkou je Albánie. Imigranti z této země směřují především do Itálie.

Podle loňské zprávy Evropské rada pro zahraniční vztahy (ECFR) se z Balkánu stěhuje zejména mladší a vzdělanější obyvatelstvo. Dochází prý ke skutečnému „odlivu mozků“.

Důvodem masivní emigrace z balkánských zemí je především nedostatek pracovních příležitostí v zemích původu či ztráta naděje, že se pracovní místa podaří vytvořit.

K dalším důvodům masového vystěhovalectví odborníci řadí rozbujelou korupci v balkánských zemích, ale také existenci již etablovaných velkých balkánských komunit v západní Evropě. (sfr)