Sociální dávky dostává v Německu vyplaceno více než 400 tisíc migrantů.

Německo vyplácí sociální dávky 411 tisícům migrantů, kteří tam požádali o azyl. Spolkový statistický úřad registroval nejvíce uprchlíků pobírajících sociální pomoc v roce 2015, kdy to bylo 975 tisíc osob. 

Zprávu uveřejnily Novinky.cz.

Nejvíce běženců, kteří pobírají sociální dávky, je z Afghánistánu (63 tisíc).

Následují uprchlíci z Iráku (43 tisíc) a Sýrie (23 tisíc).

Žadatelů z Afriky je celkem 23 procent, celkem tedy 96 tisíc lidí.

Z Evropy se rekrutuje 20 procent příjemců pomoci, což je 83 tisíc lidí.

V roce 2018 žilo v Německu 1,8 milion přistěhovalců, kteří požadovali mezinárodní ochranu. Počet těchto lidí se meziročně zvýšil o 101 tisíc, což představuje nárůst 6 procent.

Většinu cizinců, jimž Německo přiznalo nějaký druh mezinárodní ochrany, tvoří občané Sýrie, Iráku a Afghánistánu.

(pel)