Letecké opravny JOB AIR Technic mohou začít využívat dílenské a administrativní zázemí nového hangáru, který na letišti v Ostravě-Mošnově postavily. Rozhodlo o tom úspěšné kolaudační řízení, které proběhlo ve čtvrtek 10. října. Celková investice do nového hangáru a technologií činila 380 milionů korun.

Do konce listopadu by měla být dokončena stojánka, tedy manipulační prostor před hangárem, a následně bude možné zahájit samotnou údržbu letadel v nových prostorách. Hangár pojme dva letouny typu Airbus A320, případně Boeing 737.

Do zázemí nového hangáru se přesune skladové hospodářství, kompozitní dílna včetně lakovny, v níž budou k dispozici dva nové lakovací boxy a sušicí pece. V nových prostorách též najde místo interiérová dílna, kde bude probíhat oprava čalounění sedaček, koberců, tapet, případně linolea z interiéru letounů.

Do nového hangáru již byly přesunuty kompletní datové systémy společnosti a využívat se začne též nové zázemí pro zaměstnance i zákazníky, a to jak šatny, tak kanceláře.

„Nové dílenské a skladové zázemí nám uvolní ruce a budeme díky němu schopni realizovat řadu našich činností v prostorách zcela jiné úrovně, a to jak velikostí, tak kvalitou,“ informoval Aleš Kvídera, člen představenstva a ředitel JOB AIR Technic.

„Díky tomu můžeme například opustit provizorní lakovnu, již jsme si pronajímali v jiné části letiště. Nově bude také možné do interiérové dílny přemístit sedačky, které jsme dosud během oprav skladovali u letadel,“ dodal.

Lakovna, opravna kompozitních, exteriérových i interiérových dílů bude v plném provozu od počátku listopadu.

Samotné kolaudaci předcházely předkolaudace z Úřadu civilního letectví, zkoušky hasicího systému a návštěva z Krajské hygienické stanice. Zejména zkoušky protipožárních opatření v hangáru, k nimž došlo 1. října, byly velmi náročné.

V hangáru je celkem šest vodních děl s průtokem 6000 litrů za minutu. V rámci zkoušky byly spuštěny tři, tedy v polovině hangáru, a zároveň se testoval celý protipožární systém. Náročné zkoušky se zúčastnily hasičské jednotky z Nového Jičína, Ostravy i místní hasiči z letiště.

„Celý protipožární systém nás vyšel na 27 milionů a jsme proto rádi, že při zkouškách vyhověl. O den později u nás byli zástupci Krajské hygienické stanice a také z jejich pohledu byly všechny dokumenty, které jsme jim předložili, v pořádku,“ upřesnil Kvídera.

„Další jim budeme dokladovat v průběhu zkušebního provozu, jak budou postupně nabíhat technologie. Obě návštěvy sloužily jako důležitý podklad k samotné kolaudaci,“ podotkl dále.

Nedostatek pracovníků řeší například nábor na Filipínách

Přestože nebude ihned po kolaudaci možné využívat nový hangár k údržbě letadel, hlavní pro JOB AIR Technic je v současné době dílenské zázemí a sklady. Zároveň bude moci opravna poskytnout nové prostory pro zákazníky, kteří ve společnosti stráví čas v průběhu údržby letounu.

Stojánku před novým hangárem v současnosti buduje Moravskoslezský kraj ve spolupráci s ostravským letištěm a podle plánu by měla být dokončena při příznivém počasí do konce listopadu. Do té doby platí kolaudace s výhradou, že letouny do nového hangáru zatím nemohou zajet.

„Nový hangár nezačneme primárně ihned používat k údržbě, na to musí firma získat nové zaměstnance. Ale již od začátku příští opravárenské sezony bychom chtěli mít personálně obsazenou další linku a budeme ji moci spustit.“

„Pro ilustraci, jde řádově o šedesát lidí, z nichž je padesát rozdělených do dvou směn a deset jim poskytuje zázemí z hlediska inženýringu, plánování, nákupu a obchodu. Každá směna navíc sestává z kombinace certifikovaných leteckých mechaniků a pomocných leteckých mechaniků, přičemž zejména ty špičkové je velice obtížné sehnat,“ připustil Kvídera.

JOB AIR Technic je v oblasti náboru velmi aktivní, do dvou let plánuje přijmout na 140 nových zaměstnanců a při jejich nedostatku na domácím trhu se rozhlíží též v zahraničí.

Letos tak například firma realizovala nábor na vzdálených Filipínách, kde se pokusila sehnat 16 zkušených leteckých klempířů. Kromě toho společnost přispěla k obnovení oboru letecký mechanik na Vítkovické střední průmyslové škole, ve firmě probíhá odborná příprava studentů a z absolventů by se mohli stát potenciální zaměstnanci.

Nový hangár bude zatím generovat příjem například tím, že v něm opravna zákazníkům umožní zaparkovat letouny, případně v něm budou probíhat dílčí úkony. Kapacita opraven pro tuto sezonu je zcela naplněna a další poptávky již JOB AIR Technic řeší pro příští rok.

V roce 2018 vygenerovaly letecké opravny JOB AIR Technic tržby ve výši 543 milionů korun. Výhled na rok 2019 počítá s nárůstem tržeb na úroveň 650 milionů korun. EBITDA by měla dosáhnout 70 milionů korun.

Letecké opravny se soustřeďují na těžkou údržbu letadel, především takzvané Redelivery a C-Checky.

Letecká opravna JOB AIR Technic sídlící na letišti Leoše Janáčka v Mošnově byla založena v roce 1993. V roce 2008 vybudovala nový údržbový hangár a získala oprávnění k údržbě letounů Boeing 737, o tři roky později pak oprávnění na letadla Airbus A320.

V roce 2017 získala též oprávnění k údržbě letounů Airbus A330. Společnost se specializuje na tzv. těžkou údržbu, často spojenou se změnou provozovatele letadla či s jeho návratem od pronajímatele leasingové společnosti.

V roce 2016 se společnost JOB AIR Technic stala součástí holdingu CZECHOSLOVAK GROUP. V roce 2019 byl dokončen druhý opravárenský hangár s dílenským, skladovým a administrativním zázemím. (sfr)