Už příští volby do parlamentu v říjnu 2021 by mohly být jen jednodenní. Počítá s tím návrh zákona ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra plánuje velkou reformu voleb v Česku. Největší změnou je zkrácení voleb jen na 1 den. Dále se chystá hlasování elektronizovat a také zrušit povinné doručování volebních lístků do domácností. První změny by podle návrhu voliče čekaly už ve sněmovních volbách 2021.

Normu poslal vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) do připomínkového řízení.

Plně by zákon začal fungovat až v dalším období, například ve volbě nového prezidenta v roce 2023.

Jednou z největších změn má být omezení termínu otevření volebních místností pouze na pátek, a to od 7:00 do 22:00. To lze podle návrhu připravit také už na rok 2021.

Chystaná elektronizace by měla zjednodušit přípravu voleb. Zaveden bude také elektronický seznam voličů, registr kandidátních listin a registr okrskových volebních komisí.

Výpadek jednoho volebního dne autoři návrhu kompenzují zavedením možnosti hlasovat v předstihu v pondělí a ve středu týdne, v němž se uskuteční volby, a to v každém dni alespoň v průběhu dvou hodin určených k tomu obecním úřadem.

Voliči by v předstihu chodili volit do zvláštní volební schránky na obecním úřadu. Využil by se princip dvou obálek obdobně jako u korespondenčního hlasování. Práce okrskové volební komise s hlasy odevzdanými v předstihu by byla podobná práci zvláštní okrskové komise při korespondenčním hlasování v zahraničí.

Úspory by mělo přinést zrušení doručování volebních lístků do domácností. Poprvé by se hlasovací lístky nedoručovaly do domácností ve volbách vyhlášených v roce 2023.

S korespondenčním hlasováním počítá návrh pouze pro hlasování ze zahraničí. Pracuje také s možností vyzkoušet ve volbách roku 2021 v některých okrscích strojové sčítání hlasů.

(pel)