Za socialismu bylo lépe, tvrdí podle průzkumu každý třetí Čech. Ukázal to průzkum společnosti NMS Market Research pro Paměť národa.

Zhruba třetina lidí nad 40 let věří, že za socialismu bylo lépe. Ukazuje to průzkum, který si nechal zpracovat projekt Paměť národa od NSM Market Research. Čtvrtina oslovených si pak myslí, že rok 1989 v jejich životě nic nezměnil. 

Starší a méně vzdělaní lidé předrevoluční dobu vnímají pozitivněji. Mladší generace by se podle průzkumu spíše klonila k zákazu KSČM.

Že za socialismu bylo lépe, si myslí více než třetina Čechů nad 40 let. Ve skupině respondentů se základním vzděláním nebo výučním listem tak odpověděl každý druhý.

Podobně smýšlí 31 procent lidí se středoškolským vzděláním, z vysokoškolsky vzdělaných respondentů si to myslí necelá šestina.

Lidé s tímto názorem jako důvody nejčastěji zmiňovali to, že všichni mohli či museli pracovat, větší sociální jistotu nebo větší ohleduplnost spoluobčanů.

Sametovou revoluci hodnotí kladně 36 procent lidí ve věku nad 40 let.

Pozitivněji listopadové dění 89 vnímají vysokoškoláci (57 procent) než lidé se základním vzděláním či vyučení (22 procent).

Více než čtvrtina Čechů starších 40 let odpověděla, že revoluce na jejich život neměla vliv. Zhruba šestina respondentů se domnívá, že jejich život změnila k horšímu.

Za největší zločin komunismu byla v průzkumu označena perzekuce za nesouhlas s režimem (11 procent), dále popravy (9 procent) a vykonstruované soudní procesy (9 procent).

Na StB si v této souvislosti vzpomnělo jedno procento dotázaných a podle dalších sedmi procent Čechů se žádný zločin za komunismu nestal.

Z průzkumu také vyplynulo, že nejvýraznější osobností sametové revoluce je pro její pamětníky potom Václav Havel. Bývalého prezidenta jako klíčovou osobnost označily dvě třetiny dotázaných.

Průzkum provedla společnost letos v srpnu mezi tisícovkou respondentů z celé republiky. Zhruba polovina z nich byla starší 40 let.

(pel)