Skupina CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) úspěšně vydala novou emisi pětiletých seniorních dluhopisů v objemu 2 miliardy Kč.

Skupina CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) úspěšně vydala novou emisi pětiletých seniorních dluhopisů v objemu 2 miliardy Kč, které nesou pohyblivý kupón ve výši 6M PRIBOR + 3,25 %. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů v Praze. Získaný kapitál využije skupina na rozvoj aktivit v oblasti železničního, automobilního či elektronického průmyslu.

Koordinátorem emise byla Česká spořitelna, vedoucími spolumanažery byly Česká spořitelna, Komerční banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Silná poptávka především z řad domácích institucionálních investorů a klientů privátního bankovnictví umožnila vydat emisi dluhopisů v maximálním možném objemu. Z hlediska CSG mají dluhopisy nejen rozměr finanční, ale i reputační. Osvědčují transparentnost podnikání i propracovanost korporátních procesů v oblasti financí, obchodu či compliance.

„Naše již druhá veřejná dluhopisová emise je důkazem, že je CSG pozitivně vnímána finanční odbornou veřejností jako vedoucí skupina v odvětvích tradičního československého průmyslu se silným finančním profilem,“ řekl Michal Strnad, majitel CSG.

Část objemu emise ve výši 771 miliónů Kč byla alokována investorům výměnou za stávající dluhopisy CSG splatné v roce 2021 v souladu s nabídkou výměny, jejíž spolumanažery pro výměnu byly Česká spořitelna a UniCredit Bank.

„Transakce CSG představuje již druhou dluhopisovou emisi s kombinací nabídky výměny na domácím trhu, kdy si investoři mohou vyměnit původně vydané dluhopisy za nové s delší splatností a umožňuje tak emitentům dluhopisů aktivně řídit splatnost svých závazků,“ uvedl Vladimír Stehno z České spořitelny.

CZECHOSLOVAK GROUP je holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti civilní i obranné průmyslové produkce. Jeho portfolio zahrnuje výrobu a prodej strojírenských produktů pro automobilový, železniční, letecký či hodinářský průmysl, dále výrobu speciálních vozidel, terénních nákladních automobilů, zbraní a zbraňových systémů či munice.

Skupina klade silný důraz na kvalitu svých produktů a služeb a na exportní aktivity. S produkty společností holdingu se lze setkat na všech kontinentech a počet jeho zákazníků se nestále rozrůstá. (sfr)