Soud rozhodl, že úředně schválený autodrom má právo obtěžovat lidi nesnesitelným hlukem. Obtěžující hluk z mosteckého autodromu žalovali u soudu manželé Huličkovi i další obyvatelé mostecké čtvrti Souš. Ti požadovali dodržování limitů hluku mosteckým autodromem. Okresní soud v Mostě však žalobu zamítl. Podle soudu nelze autodromu dodržování limitů přikázat, protože je úředně schváleným provozem a manželé nadměrné obtěžování hlukem neprokázali.

Rozsudek není pravomocný. Manželé, kteří bydlí v Souši u autodromu, se mohou odvolat ke krajskému soudu.

„Stoprocentně se odvoláme,“ oznámil Hulička.

Dodal, že verdikt je zklamal.

„Nejsme s tím spokojeni. Mysleli jsme si, že bude provedeno místní šetření a budou vyslechnuti svědci,“ zdůraznil.

Přitom, z kolaudačního rozhodnutí z roku 1984 zřejmé, že autodrom byl zkolaudovaný za podmínky, že nebude porušovat hygienické normy a předpisy.

Proto se stěžovatelé nadále domnívají, že jejich žaloba je opodstatněná. Manželé si přejí, aby odvolací soud zasedl co nejdříve. Doufají, že krajský soud v probíhajících správních řízení rozhodne o porušení předpisů autodromem.

Autodrom u soudu popíral, že by hluk z jeho činnosti pronikal na pozemek manželů v „míře nepřiměřené místním poměrům a že by podstatně omezoval obvyklé využívání pozemků“.

Okresní soud uznal, že úřady umožnily stavbu autodromu a jeho činnost. Manželé namítali, že občanský zákoník je má chránit před nepřiměřeným zásahem souseda a omezením jejich vlastnických práv. Měli na to úřední měření potvrzující překračování zákonného limitu pro hluk a řadu svědků.

Soudkyně Ludmila Vlčková vycházela z nově zavedené zvláštní skutkové podstaty v občanském zákoníku, která řeší hluk z provozu úředně schváleného závodu či podobného zařízení, kam zařadila autodrom.

„V takovém případě se žalobce v sousedské žalobě nemůže domáhat, aby se žalovaný zdržel obtěžování žalobce hlukem,“ vysvětlila.

Podle jejího odůvodnění má v takovém případě soused právo na náhradu újmy v penězích, což ale manželé nepožadovali.

Jediným orgánem, který může vést řízení o překročení limitu hluku, je podle soudního verdiktu hygienická stanice. Soud také upozornil, že častý nadměrný hluk doložený pravomocným rozhodnutím o pokutách manželé neprokázali.

Důkaz městskou protihlukovou vyhláškou soud ze zákonných důvodů nepřipustil a neuznal ani jednotlivá měření hluku hygieniky, která neskončila pokutami.

V červnu 2015 hygienici naměřili nadlimitní hluk a za porušení zákona dostal autodrom pokutu 50 tisíc korun, kterou uhradil v dubnu 2016. Ve stejném roce začalo správní řízení za další delikt, ale dosud neskončilo.

Magistrát řeší přestupky, kterých se měl autodrom dopustit porušením protihlukové vyhlášky. Od března 2017, kdy vyhláška začala platit, bylo s autodromem zahájeno 7 přestupkových řízení. Autodrom se proti nim brání správními žalobami. Krajský soud vede dvě správní řízení, která se týkají rozhodnutí města o porušení vyhlášky.

„Naše společnost vítá rozhodnutí Okresního soudu v Mostě, který zamítl žalobu Huličkových jako nedůvodnou. Je to v souladu s naším přesvědčením o tom, že provoz autodromu je úředně schválen a že autodrom slouží k účelům, k nímž byl v minulosti vybudován,“ konstatoval mluvčí společnosti Autodrom Most Jan Foukal.

Z rozhodnutí podle něj také vyplývá, že činnost společnosti je v souladu s platnou legislativou.

Podle Foukala autodrom zavedl protihluková opatření, například v provozním řádu se snížil maximální limit hluku pro motocykly na závodní dráze a podmínkou jejich jízdy se stala tlumička výfuku. V plánu jsou podle mluvčího další opatření.

Podle Huličky, který bydlí v Souši od roku 1979 a pamatuje na jeho výstavbu, bývá hluk v posledních letech nesnesitelný.

„Ruší nás hlavně časté tréninky,“ podotkl.

„Nyní jezdí po okruhu i profesionálové a autodrom je využívaný ke komerčním účelům. Nás by přitom nerušily jednotlivé závody, ale vadí nám neustálé tréninky, které probíhají po celý den v průběhu celého týdne,“ vysvětlil.

Situace se podle něj zhoršila poté, co autodrom začal sloužit ke komerčním účelům a pravidelně ho využívají motoristé ze zahraničí.

Mostečtí radní minulý týden doporučili zastupitelům, aby schválili autodromu žádanou výjimku z protihlukové vyhlášky pro pořádání několika prestižních akcí. Jedná se třeba o mistrovství ČR v minibike talentované mládeže a tradiční závody tahačů.

Autodrom Most od prosince 2017 zavedl nový provozní řád, jehož cílem mělo být omezit hluk a večerní jízdy. Společnost tak tehdy reagovala na stížnosti obyvatel ze sousedství, kterým vadil přílišný hluk.

Provoz na velkém závodním okruhu tak měl končit nejpozději v 18 hodin, přičemž hodinová polední pauza zůstala zachována.

Úplné přerušení činnosti včetně offroadové a motokárové dráhy po celý den si autodrom „naordinoval“ na dva státní svátky a to na Velikonoční pondělí a v Den vzniku samostatného československého státu.

V celém areálu autodromu také začal platit zákaz pořádání závodů, testování či kurzů v jízdě smykem, tedy drifting. Tato činnost zůstala jen jako součást doprovodného programu při významných událostech.

Podle ředitele Voloveckého autodrom čelí špatně nastavené legislativě. Zatímco maximální povolená hranice hluku pro provoz na pozemních komunikacích je až 70 decibelů, tak stacionární zdroje, mezi něž patří i závodní okruhy, mohou vykazovat nejvýše 50 decibelů.

„V několika případech jsme překročili hranici 50 decibelů, ale nikdy jsme se nepřiblížili k hranici 70 decibelů,“ informoval Volovecký. (sfr)