Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) otevřela 1. července elektronický trh pro obchodování dříví. Obchodování probíhá v sekci Dřevařská burza formou nabídkových aukcí.

„Spuštění elektronického systému obchodování znamená zásadní inovaci trhu s dřívím, který ČMKB organizuje od roku 2005 v sekci Dřevařská burza. Obchodování se tím kapacitně rozšiřuje, zrychluje a zjednodušuje,“ uvedl ředitel úseku burzovních obchodů ČMKB Tomáš Vlček.

„Vzhledem ke složité situaci v lesnicko-dřevařském sektoru vlivem dlouhodobého sucha a kůrovcové kalamity jsme přistoupili k radikálnímu snížení transakčních nákladů. Kupující například nejsou zatíženi žádnými burzovními poplatky, obchodování mají zdarma,“ doplnil Vlček.

Trh umožňuje obchodovat každý pracovní den. V nabídce jsou vybrané sortimenty jehličnatého a listnatého dříví I. až VI. jakostní třídy, minimální obchodované množství dříví v aukci je zatím 30 m3.

Kupující má týden před aukcí k dispozici podrobnou informaci o specifikaci dříví, nabízeném množství, smluvních podmínkách, lokaci a cenových limitech nabízeného sortimentu.

Respektovány jsou všechny běžné zvyklosti užívané v dřevařském sektoru, včetně přejímek a certifikací.

„Kromě uživatelsky vlídného elektronického systému je výhodou burzovních aukcí i servis, který kupujícím poskytují dohodci – makléřské společnosti burzy. Jejich rolí je asistence už při vstupní registraci, následně kupujícím zajišťují informační podporu a přebírají administrativu při uzavírání smluv,“ vysvětlil obchodní ředitel.

„K výhodám burzovního prostředí patří i jistota dodržení kontraktu či anonymita obchodování. Nabízené dříví je zde certifikováno podle certifikačního systému PEFC nebo FSC,“ dodal.

Na Dřevařské burze bylo od jejího otevření v roce 2005 uzavřeno přes 4 tisíce kontraktů na dodávku 2,7 milionu m3 dříví v hodnotě více než 4,8 miliardy korun. (pel)