Společnost DAKO-CZ rozšíří výzkumně-inovační kapacitu. Získala na to dotaci v rámci Operačního programu EU.

Společnost DAKO-CZ rozšíří výzkumně-inovační kapacitu. Získala na to dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, spolufinancovanou Evropskou unií.

Předmětem projektu je rozšíření stávajících výzkumně inovačních kapacit společnosti DAKO-CZ, a.s. prostřednictvím pořízení technologického, SW, experimentálního a přístrojového vybavení.

Cílem záměru je zvyšování odborných kompetencí a kvalifikace stávajícího oddělení v nových výzkumných oblastech brzdových systémů pro příměstské jednotky a metra, nákladní vozy a tramvaje a jejich následnou aplikaci do výroby a na trh.

Stávající výrobky firmy DAKO-CZ, a.s.  dnes spadají dle technologické náročnosti do skupiny medium high-tech. Nové produkty budou spadat i do kategorie high-tech. Realizace projektu přinese také významné pozitivní dopady na životní prostředí díky snížení množství emisí CO2. (sfr)