Při sčítání lidu v roce 2021 by mohlo až 60 procent obyvatel využít možnost vyplnit formulář přes internet. (Ilustrační foto)

Při sčítání lidu v roce 2021 by mohlo až 60 procent obyvatel využít možnost vyplnit formulář přes internet. Odhadl to Český statistický úřad, který sčítání lidu organizuje. I přesto dosáhnou celkové náklady na sčítání lidu v příštím roce částky 2,1 mld. Kč.

Při posledním sčítání lidu v roce 2011 využila možnost on-line vyplnění dotazníku zhruba čtvrtina lidí. Celkové náklady tehdy činily 2,27 miliardy korun.

Nadcházející sčítání se uskuteční prostřednictvím webových stránek, mobilní aplikace a tradiční metodou sčítacích komisařů.

Vedle toho bude možné formulář vyplnit na 800 vybraných poštách nebo jej odeslat úřadu poštou. Výsledky budou podle předsedy ČSÚ Marka Rojíčka známy na přelomu let 2021 a 2022.

Sčítání lidu 2021 začne sběrem dat on-line o půlnoci z 26. na 27. března a potrvá do 9. dubna. Teprve poté začnou sčítací komisaři obcházet domácnosti, které nevyužijí možnost formulář vyplnit elektronicky.

Do sčítání se zapojí téměř 10 tisíc komisařů.

Před oficiálním sčítáním se uskuteční zkušební sčítání a to od 1. září do 22. října v několika desítkách lokalit po celé republice se zhruba 25 tisíci domácnostmi. Účast na zkušebním sčítání bude dobrovolná.

Při sčítání lidu 2021 bude Český statistický úřad zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání.

Dále bude ČSÚ zjišťovat také způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo složení domácnosti, tj. seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi.

Lidí budou moci dobrovolně uvádět, zda se hlásí k nějaké náboženské víře.

Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné vyplnění bude hrozit pokuta 10 tisíc Kč. (sfr)