Více než polovina pracujících se domnívá, že jejich měsíční příjem je menší, než by si zasloužili, ukázalo šetření CVVM. (Ilustrační foto)

Nadpoloviční většina českých (55 procent) pracujících je nespokojena se svým měsíčním příjmem. Více než dvě pětiny (43 procent) jsou přesvědčeny, že mají zhruba tolik, kolik si zaslouží. A jen naprosté minimum (1 procento) je přesvědčeno, že dostává více, než si zaslouží.

Ukázal to červencový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Výši svého výdělku nejčastěji považují za adekvátní podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné. Jako adekvátní ji hodnotí 53 procent z nich, jako nízkou 47 procent.

V případě vedoucích pracovníků a vyšších odborníků se 36 procent lidí domnívá, že není dostatečně odměněna, a 59 procent se cítí být zaplaceno odpovídajícím způsobem.

V nedělnických profesích vnímá svou odměnu jako podhodnocenou 57 procent respondentů.

Spokojeno se svým zaměstnáním je 69 procent pracujících v Česku. Jde tak o nejlepší výsledek od začátku pokládání této otázky v roce 2003.

Vztahy na pracovišti jsou 78 procenty pracujících hodnoceny kladně. Jako přátelské je vnímá 32 procent oslovených. A 46 procent pracujících vnímá na pracovišti dobrou spolupráci bez zvláštní osobní blízkosti.

Ve stávajícím zaměstnaní hodlá setrvat 78 procent respondentů. O odchodu uvažuje pouze 16 procent pracujících.

Ztrátu zaměstnání považuje za nepravděpodobnou 75 procent oslovených. Oproti tomu 16 procent z nich považuje ztrátu zaměstnání za pravděpodobnou. Necelá desetina (9 procent) pracujících pak neví, jak tuto pravděpodobnost odhadnout.

(pel)