Obnovitelné zdroje energie (OZE) se v Německu v prvním pololetí roku 2022 podílely na spotřebě elektřiny 49 procenty. Meziročně to znamená růst o šest procentních bodů. Vysoký podíl OZE byl dosažen díky příznivým klimatickým podmínkám – pomohla vyšší intenzita slunečního svitu a rychlost větru.

Německý svaz energetického a vodohospodářského průmyslu (BDEW) a Centrum pro výzkum solární a vodíkové energie (ZSW) uvedly, že údaje byly vypočteny na základě požadavků Evropské unie, která podíl jednotlivých zdrojů elektřiny na trhu zakládá na spotřebě, nikoli na výrobě.

Více než polovinou se OZE na spotřebě elektřiny v Německu podílely již v první polovině roku 2020. Tehdy ji pokryly z 50,2 procenta.

Svoji roli sehrál nyní fakt, že celková spotřeba elektřiny v Německu v prvním letošním pololetí klesla o 0,8 procenta na 281 miliard kilowatthodin (kWh).

Výroba elektřiny v Německu přitom vzrostla o 1,7 procenta na 298 miliard kWh, což posílilo roli Německa jako čistého vývozce elektřiny.

Výroba z obnovitelných zdrojů přispěla k celkové výrobě 139 miliardami kWh. To je o 13,5 procenta více než před rokem.

Z toho podíl větrné energie na pevnině činil 59 miliard kWh (což představuje nárůst o 23 procent), podíl fotovoltaické energie 33 miliard kWh (o 17,3 procenta), biomasy 24 miliard kWh (o 3,7 procenta) a větrné energie na moři činil 12 miliard kWh (nárůst o 5 %).

Německo v roce 2021 snížilo emise oxidu uhličitého o 39 procent ve srovnání s rokem 1990.

Do roku 2030 chce dosáhnout snížení o 65 procent.

I v EU podíl OZE roste, v Česku je nízký

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě elektřiny v Evropské unii se v roce 2020 zvýšil na 37 procent z 34 procent v roce 2019. Největší podíl energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny v rámci EU vykázalo Rakousko, zatímco Česká republika patřila mezi pět zemí s nejnižším podílem.

Elektřina z obnovitelných zdrojů v EU předloni pocházela ze 36 procent z větrných elektráren. Podíl vodních elektráren na pokrytí spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů činil 33 procent a podíl solárních elektráren 14 procent.

V Rakousku obnovitelné zdroje v roce 2020 pokrývaly spotřebu elektřiny ze 78 procent. Nad hranicí 70 procent bylo vedle Rakouska v EU pouze Švédsko.

V České republice činil podíl obnovitelných zdrojů 15 procent.

Nižší podíl v rámci EU vykázaly pouze Lucembursko, Maďarsko, Kypr a Malta.

Podíl obnovitelné energie na spotřebě elektřiny v Česku ke konci listopadu loňského roku dosáhl 17,3 procenta. Na spotřebě elektřiny se obnovitelné zdroje podílely ze 14,8 procenta. (sfr)