Zkrachovala tuzemská cestovní kancelář CK Sunflower Tours. V zahraničí nechala 90 svých klientů. Firma informovala, že ukončila svou činnost a připravuje návrh na insolvenci. Jako důvod uvedla omezení v cestování kvůli pandemii koronaviru. V zahraničí má v současné době 90 svých klientů. Ti své zahraniční pobyt dokončí a do Prahy se vrátí původně plánovanými linkami.

Na úpadku CK Sunflower Tours se podílely „ztráty během dvouletého omezení a zákazů cestování z důvodu pandemie covidu-19 a ani prodej v letošním roce nepomohl zlepšit celkovou finanční situaci“, konstatovala firma na svém webu.

CK informovala své klienty, aby už neuhrazovali žádné platby ani doplatky za dosud nezrealizované zájezdy. Ti, kteří pak měli v nejbližších dnech odletět, nemají na letiště cestovat, protože nebudou odbaveni.

„Všechny uhrazené platby budou rovněž předmětem škodové události,“ upřesnila CK.

Devadesátce klientů, která v zahraničí zůstala, pojišťovna prostřednictvím asistenční služby zajistila dokončení pobytu a návrat do vlasti v plánovaném termínu.

Celkově se úpadek této cestovní kanceláře týká zhruba 300 zákazníků. Většinu z nich tvoří ti, kteří si zaplatili zájezd, ale ještě neodletěli.

Těm pojišťovna peníze vrátí poté, co cestovní kancelář vyhlásí insolvenci a poskytne všechny informace pro likvidaci této pojistné události.

Sunflower Tours se prezentovala především jako specialista na Egypt.

Jejím jednatelem je Adel Hussein Korany Hussein. S podnikáním firma začala na Slovensku, ale i i tam už ohlásila úpadek.

V Česku bylo k 21. červnu aktivních celkem 583 cestovních kanceláří. Od začátku roku vzniklo šest nových, sedm CK zaniklo a tři „cestovky“ vyhlásily úpadek. Činnost jich přerušilo 36.

Cestovní kanceláře mají ze zákona povinnost mít pro své fungování zajištěné pojištění pro případ úpadku. To kryje úhradu plateb zákazníků a náklady spojené s repatriací cestujících zpět do ČR. (sfr)