Společnost Air Products (NYSE:APD) oznámila výsledky za fiskální rok 2022, kdy dosáhla zisku na akcii podle GAAP ve výši 10,08 USD, což je o 11 % více než v předchozím roce. Tento výsledek byl dosažen i přes negativní dopad ve výši 0,32 USD ve čtvrtém čtvrtletí z důvodu ztráty z prodeje ruského podniku a snížení hodnoty dvou majetkových účastí v asijském segmentu.

Celoroční tržby ve výši 12,7 miliardy dolarů vzrostly oproti předchozímu roku o 23 procent díky o osm procent vyšším objemům a o šest procent vyšším cenám, což bylo částečně kompenzováno čtyřprocentním nepříznivým měnovým vývojem. K růstu objemu přispěly především aktivity v oblasti vodíku, nových závodů, obchodování a prodeje zařízení, uvedla firma.

Ceny se zlepšily v Americe, Asii a Evropě, což jsou tři největší segmenty společnosti, a ve většině hlavních produktových řad.

Čistý zisk podle GAAP ve výši 2 267 milionů USD vzrostl oproti předchozímu roku o sedm procent, díky vyšším cenám i objemům obchodů, jakož i příjmům z majetkových účastí díky projektu Jazan.

Tyto příjmy kompenzovaly vyšší náklady, včetně ztráty z prodeje ruské divize a znehodnocení majetkových účastí i nepříznivý měnový vývoj v důsledku posílení amerického dolaru. Čistá zisková marže podle GAAP ve výši 17,8 % se snížila o 270 bazických bodů, což zahrnovalo negativní dopad vyšších nákladů na energie ve výši přibližně 200 bazických bodů.

Předseda představenstva, prezident a generální ředitel společnosti Air Products Seifi Ghasemi k výsledkům uvedl: „Tým společnosti Air Products společně dosáhl vyššího objemu i cen průmyslových plynů a zároveň investoval a realizoval prvotřídní projekty, které mají podpořit přechod k udržitelné energetice.“

„Navzdory významným makroekonomickým výzvám zůstali naši lidé soustředění a agilní, sloužili našim zákazníkům a prokázali odhodlání uskutečnit čistší a lepší budoucnost. Tyto výsledky dokazují schopnost společnosti Air Products dosahovat dobrých krátkodobých výsledků a zároveň realizovat naši dlouhodobou strategii růstu.“

Pro fiskální rok 2023 očekává společnost Air Products upravený zisk na akcii ve výši 11,20 až 11,50 USD, což bude o 9 až 12 % více než v současném roce. Pro první čtvrtletí fiskálního roku 2023 činí výhled na upravený zisk na akcii 2,60 až 2,80 USD, což je o pět až 13 % více než v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2022.

Předpokládaný procentuální nárůst upraveného zisku na akcii za celý fiskální rok 2023 a první čtvrtletí fiskálního roku 2023 je vypočten na základě upravených výsledků za fiskální rok 2022, aby bylo možné tyto informace konzistentně prezentovat s použitím výpočtu upraveného zisku na akcii, který bude použit ve fiskálním roce 2023. Kapitálové výdaje pro celý fiskální rok 2023 se očekávají ve výši 5,0-5,5 miliardy USD.

Air Products (NYSE: APD) je přední světová společnost zabývající se výrobou průmyslových plynů, která na trhu působí 80 let. Společnost se zaměřuje na zajištění energií, udržitelný rozvoj a rozvíjející se trhy. Dodává potřebné technické plyny, související vybavení a odborné aplikační poradenství desítkám průmyslových odvětví, od rafinérií, chemického a strojírenského průmyslu přes výrobu elektrotechniky, zpracovatelský průmysl, až po potravinářství.

Air Products je rovněž světovým lídrem v dodávkách technologií a zařízení pro zpracování zkapalněného zemního plynu. Společnost vyvíjí, navrhuje, staví, vlastní a provozuje některé z největších světových průmyslových plynárenských projektů. To zahrnuje projekty v oblasti zplyňování, které udržitelně přeměňují bohaté přírodní zdroje na syntetický plyn pro výrobu vysoce hodnotné energie, paliv a chemikálií, projekty na zachytávání uhlíku a světové projekty bezuhlíkového vodíku, které podporují globální ekologickou dopravu a přechod na bezemisní energetiku.

Společnost v roce 2020 dosáhla obratu ve výši 8,9 miliard USD, působí v 50 zemích a její současná tržní kapitalizace činí přibližně 60 miliard USD. Firma zaměstnává více než 19 000 zaměstnanců z různých prostředí.

„Vyšším posláním společnosti Air Products vytvářet inovativní řešení, jež jsou přínosem pro životní prostředí, podporovat udržitelný rozvoj a řešit výzvy, kterým čelí zákazníci, komunity i celý svět,“ konstatovala firma v prtohlášení. (sfr)