Fiala na Evropském jaderném fóru: Situace vyžaduje přehodnotit evropskou energetickou politiku. (Foto: redakční koláž).

Situace vyžaduje přehodnotit evropskou energetickou politiku. Uvedl to premiér Petr Fiala v projevu na zahájení Evropského jaderného fóra v Praze. Podle Fialy mohou Česko v energetice zabezpečit jedině jádro a obnovitelné zdroje.

Energetickou bezpečnost přinese Česku podle Fialy jen kombinace jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů. Odolný energetický systém se v tuzemsku nemůže obejít bez stabilního nízkoemisního zdroje, a tím je jádro, upřesnil.

Evropa je podle Fialy v energetické krizi spojené s geopolitickým tlakem, jaký desítky let nezažila. Přímým viníkem je podle českého premiéra Rusko.

Ale nepřímo si za vzniklou situaci může Evropa i tím, že podcenila svoji energetickou bezpečnost, uvedl.

Kritický nedostatek energií na kontinentu by podle něj ohrozil bezpečnost, nezávislost, prosperitu, hospodářský růst i plány na přechod k udržitelnější a čistší ekonomice.

Při hledání řešení Evropa nesmí slevit ze svých principů.

Situace však vyžaduje významné přehodnocení energetické politiky, zdůraznil Fiala. V první řadě považuje za důležité lépe promyslet základní otázky své energetické bezpečnosti.

Evropská unie, ani žádný evropský stát si podle Fialy nemůže dovolit, aby byl do budoucna závislý na jakékoli třetí straně.

„Naším hlavním cílem se musí stát evropská energetická suverenita,“ konstatoval Fiala.

Zároveň je však podle něho nutné zajistit, aby zdroje energie byly co nejčistší.

Spotřeba elektřiny přitom bude v současnosti stoupat, používá se stále více na vytápění, rozvíjí se elektromobilita, bude potřebná pro výrobu vodíku.

„Už nyní stojíme před rozhodnutím, jak vysoce náročnou průmyslovou výrobu a jaká průmyslová odvětví bude strategické udržet v Evropě, protože svět zůstává nestabilní, globální řetězce se mohou snadno přetrhat, jak jsme se přesvědčili v uplynulých dvou letech,“ doplnil Fiala.

Obnovitelné zdroje podle něho mohou do budoucna pokrývat stále více potřeb. Zatím ale nejsou natolik stabilní, aby v zemích, jako je Česko, pokryly veškeré nároky.

Předpoklady pro solární, větrnou, vodní nebo třeba geotermální energii nejsou v Česku zdaleka tak ideální, jako v některých jiných zemích, deklaroval Fiala.

Proto považuje za zásadní kombinaci obnovitelných zdrojů a jádra.

V oblasti jaderné energetiky považuje za nejdůležitější spuštění tendru na rozšíření dukovanské elektrárny, ale také podporu vývoje malých modulárních sériově vyráběných reaktorů.

Ty mají podle Fialy potenciál zajistit stabilní a čistou energii, mohou být základem renesance celé jaderné energetiky.

„Mají šanci překonat nevýhody velkých elektráren, které se staví na míru v každé lokalitě, což je i mimořádně nákladné,“ konstatoval.

V současnosti není jiná možnost, než malé reaktory stavě v místech, kde už stojí velké elektrárny, čímž se jejich největší výhody stírají, podotkl premiér.

Je proto podle něho nutné, aby malé reaktory fungovaly podle společné legislativy, což vyžaduje harmonizaci mezinárodních standardů, bezpečnostních hodnocení, povolovacích procesů, hodnocení dopadů na životní prostředí a dalších legislativních opatření, řekl.

Česká republika počítá se spuštěním prvního malého jaderného reaktoru na začátku 30. let. (sfr)