Spotřeba plynu v Česku jde dolů. Za tři čtvrtletí roku 2023 zatím klesla o 11,4  procenta. Lidé v ČR využili přes 51 terawatthodin plynu.

Vyplynulo to ze statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Důvodem je  jak teplejší počasí, tak úsporná opatření na straně konečných zákazníků.

V České republice se v letošním třetím kvartálu spotřebovalo celkem 871 mil. m³ (9 557 GWh) zemního plynu.

Skutečná spotřeba tak meziročně klesla o 11,4 procenta. Po přepočtu na podmínky dlouhodobého teplotního normálu se jedná o pokles o 4 procenta.

„Spotřebu zemního plynu výrazně ovlivnilo teplejší počasí, průměrná teplota ve třetím čtvrtletí se pohybovala 1,8 °C nad dlouhodobým normálem. Opomenout ale nesmíme ani přijatá opatření na straně konečných zákazníků, díky nimž spotřeba setrvale klesá už od ledna roku 2022. Roli hrají jak úsporná opatření, tak systémové změny, konkrétně přechod na jiná paliva či využívání vlastních zdrojů energie,“ popsal Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Spotřeba nejvíc klesla u maloodběratelů z řad podnikatelů (-34,5 procenta), následovaly domácnosti (- 28,2 procenta), kategorie středního odběru (-18,1 procenta) a velkoodběru (-5,7 procenta).

Meziročně se spotřeba nejvýrazněji snížila v září, a to o více než pětinu (-21,2 procenta). Tento měsíc byl ovšem rekordně teplý (odchylka od dlouhodobého teplotního normálu činila 3,4 °C), což se projevilo i v pozdějším zahájení topné sezony.

Stejně jako v předchozím kvartálu, i ve třetím čtvrtletí se ve statistikách významně projevily změny evropských toků plynu po zahájení ruské invaze, respektive omezení jeho přepravy přes české území.

Tok zemního plynu z tuzemské soustavy do zahraničí se propadl o 85 %, a to na objem 322 mil. m³.

Zásoby zemního plynu v zásobnících pro Českou republiku dosahovaly na konci třetího čtvrtletí objemu 3 342 mil. m³, což představuje bezmála 96 procent jejich celkové kapacity. (pet)