Ekologická kyanidová havárie na řece Bečvě způsobila potíže místním rybářům, kterým kvůli masivnímu úhynu ryb vznikly velké škody. Ministerstvo zemědělství jim proto nabídlo kompenzace škod. Kontaminace kyanidem zasáhla více než třicetikilometrový úsek Bečvy po Přerov. …