Romové z Česka i Slovenska se vydají na pouť do Olomouce. Chtějí tím sdílet společné vlastní tradiční hodnoty a přispět ke sblížení romské menšiny s většinovou společností. Tradiční romská pouť se po 12 letech přesouvá ze Svatého Kopečku do Olomouce z důvodu rekonstrukce baziliky.

Informovala o tom olomoucká charita, která je organizátorem akce.

Pouť, která se koná příští sobotu, začne procesím. Poutníci, děti a mládež, ponesou dřevěný kříž, který je symbolem poutě.

Námětem pro 21. ročník pouti je duchovní téma s názvem Můj Bůh.

Mši svatou v kostele Panny Marie Sněžné bude sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner spolu se salesiánským knězem Jiřím Cahou.

Do „obětního průvodu“ se zapojí děti, které ponesou předměty spjaté s historií Romů: kolo od vozu, romskou vlajku, housle a kříž z pěšího průvodu od katedrály.

Odpolední program v areálu Muzea umění v Olomouci zahájí zpěvák Jan Bendig. Pořádat se bude také soutěž o pohár v tradičním romském tanci.

Romskou pouť pořádá od roku 1998 olomoucká charita. Na loňský ročník dorazilo 400 lidí.

Cílem akce je umožnit Romům z celé republiky sdílet společně vlastní tradiční hodnoty, prezentovat svoji kulturu a přispět ke sblížení romské menšiny s většinovou společností. (sfr)