Bratři Šuškové, kteří za 750 milionů získali vagónku Legios, jsou v obchodní válce s ČD Cargo. (Ilustrační foto)

Bratři Šuškové, kteří prostřednictvím firmy Traťová strojní společnost (TSS) koupili za 750 milionů korun společnost Heavy Machinery Services, tedy výrobní areál někdejší vagónky Legios v Lounech, jsou osočováni z nekalého jednání a soudí se o značné finanční sumy s firmou ČD Cargo. Mateřská společnost TSS, firma Ostravské opravny a strojírny (OOS), je v posledních letech ztrátová. Přesto Šuškové za zkrachovalou vagónku nabídli trojnásobek její účetní hodnoty a tím v insolvenční dražbě dramaticky přeplatili nabídku holdingu CSG, který si areál vagónky dosud pronajímal pro firmu DAKO-CZ.

Firma OOS, která prostřednictvím své dcery TSS koupila za 750 milionů korun zkrachovalou vagónku, v době dražby ani v současnosti nemá webové stránky. Představitelé firem TSS a OOS nereagovali na dotazy v této kauze (viz níže).

Vagónka v Lounech dluží věřitelům téměř 3,3 miliardy korun a od roku 2014 je v úpadku. K jejímu vlastnictví se loni přiznal uprchlý podnikatel František Savov, který v Česku čelí trestnímu stíhání za údajné daňové prohřešky.

Insolvenční správkyně Petra Hýsková dala Legiosu loni v červnu výpověď a areál uzavřela. Poté ho pronajala výrobci brzdových systémů pro kolejová vozidla Dako-CZ.

V listopadu bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového majitele. Vyhrála spolenčost TSS, která se zabývá hlavně opravami, modernizacemi a údržbou železničních tratí, když také opravuje strojní a vozové vybavení. Za areál nabídla – a později také uhradila – 750,75 milionu Kč. To byl trojnásobek její účetní hodnoty. TSS tímto krokem vysoce přeplatila nabídku holdingu CSG, jenž si areál vagónky dosud pronajímal pro firmu DAKO-CZ.

Podle veřejných informací firma OOS, která je vlastníkem TSS, zabředla v posledních letech do ztrát a majitelé ji před časem chtěli prodat čínským zájemcům, k čemuž však nakonec nedošlo.

Válka s ČD Cargo

OOS dříve profitovala na spolupráci se státní firmou ČD Cargo. Ta si však nyní veřejně stěžovala na špatnou práci firem bratří Šuškových. Ostravské opravny a strojírny údajně nedodržovaly dohodnuté termíny oprav a porušovaly tím smluvní dohody.

Státní podnik ČD Cargo se proto rozhodl spolupráci s OOS omezit. Tento krok pak vedl údajně k tomu, že se společnost OOS dostala do finančních problémů. Hovoří se také o její snaze zbavovat se svého majetku.

Jeden z majitelů OOS, Peter Šuška, se vyjádřil, že důvodem sporů v ČD Cargo nejsou pochybení na straně OOS. Informoval, že po ČD Cargo soudní cestou vymáhají dluhy, které údajně vznikly nehrazením závazků v termínech splatnosti. Mělo by se jednat o desítky miliónů korun.

Naopak, ČD Cargo dává vinu za problémy firmě OOS.

„Ostravské opravny a strojírny od konce roku 2018 v rozporu se smlouvami neopravovaly naše železniční vozy buď vůbec, nebo pozdě. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni uplatnit smluvní pokuty za neplnění v částce převyšující 80 milionů korun,“ uvedl ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo v médiích.

OOS pro ČD Cargo v minulosti opravovalo v průměru až kolem tisíce vozů ročně. Postupně v průběhu let docházelo na základě transparentních výběrových řízení ke snižování podílu OOS na počtu oprav.

„Nejenom OOS, ale i další s ní propojené společnosti s námi obchodovaly. Tyto společnosti zejména od konce roku 2018 flagrantně porušují významné smlouvy,“ vysvětlil dále představitel firmy ČD Cargo.

Vedle OOS se má jednat také o společnosti TSS Cargo a Financial Found, které je s OOS propojená.

Dle vyjádření ČD Cargo ukončuje TSS Cargo protiprávně nájemní smlouvy na vozy, ty si pak nepřebírá a neoprávněně účtuje faktury v řádu desítek milionů korun za údajné poškození pronajatých vozů.

Financial Found se prý dokonce pokouší obohatit o 1 141 železničních vozů, patřících firmě ČD Cargo.

OOS měla státnímu podniku v průběhu roku 2019 prodat 150 nových železničních vozů, které ale v rozporu se smlouvou nedodávala. S tím, že ty, které dodala, byly vadné. ČD Cargo proto odstoupilo od smlouvy a všechny vozy vrátilo. OOS však údajně zadržuje veškeré peníze, které jim zaplatila firma ČD Cargo.

Ta se proto žalobou u soudu domáhá navrácení až 62 milionů korun. Další soudní spor vede ČD Cargo s firmou Financial Found.

Podle OOS však není pravdou, že by své závazky vůči ČD Cargo plnila pozdě, nebo porušovala smluvní ujednání. Podle Petera Šušky vznikala paradoxní situace, kdy si objednatel prodlužoval opravní dobu vagónů, a tím blokoval výrobní kapacity OOS. Jednalo se tak prý o „záměrné a organizované jednání, jak poškodit OOS,“ uvedl Šuška.

OOS v letech 2006 až 2016 získala veřejné zakázky v objemu zhruba 5,6 miliardy korun, když největším odběratelem byly České dráhy a ČD Cargo. V roce 2019 objem všech veřejných zakázek pro OOS klesl na zhruba sto milionů korun.

Pravděpodobně kvůli tomu se výrazně zhoršují hospodářské výsledky firmy OOS. Její zisk v roce v roce 2009 dosahoval téměř 2 miliardy korun. V roce 2017 a 2018 byla již OSS ztrátová na úrovni minus 29 milionů korun, respektive minus téměř 89 milionů korun.

Peter Šuška připustil, že u společnosti OOS došlo ke snížení zakázek ze strany ČD Cargo. Důvodem však prý byla hlavně změna v plánované údržbě nákladních vagónů ČD Cargo, který prý v rozporu se zákonem o drahách nedodržuje údržbový plán výrobců vagónů. Tím má šetřit značné prostředky na údržbě vagónů, ale za cenu snižování bezpečnosti provozu na železnici.

Problémy OOS

Podle časopisu Ekonom měla firma bratří Šuškových v minulosti existenciální problémy. Rudolf Šuška, ekonomický ředitel a majitel OSS, dříve prohlásil: „Po 155 letech máme poprvé vážné obavy, jestli bude podnik dále existovat.”

Ekonomu dovozuje, že obrat v podnikání nastal až díky politickým vazbám bratrů Šuškových na tehdejší KDU-ČSL a poté na nově vznikající TOP 09.

„Šuškové měli štěstí, že v kritickém roce 2002 se konaly volby do Poslanecké sněmovny. Do nové vlády nastoupili i lidovci a jejich zástupce Milan Šimonovský se stal ministrem dopravy. České dráhy (ČD), Šimonovskému podléhající, byly pro ostravské opravny hlavním neuralgickým bodem. Dlužily jim přes 200 milionů korun. Právě kvůli ČD nebyla fabrika schopná řádně platit dodavatelům i zaměstnancům,” napsal Ekonom.

„V červnu 2004 Šimonovský opravny osobně navštívil. Tři měsíce poté získala firma bratrů Šuškových od Českých drah tři velké zakázky v celkové hodnotě přesahující miliardu korun,” napsal renomovaný ekonomický časopis.

Velké plány v Lounech

Bratři Šuškové, tedy noví majitelé vagónky v Lounech, zde plánují výrazné investice a rozšíření provozu. Zaměstnancům chtějí zvýšit mzdy. Informoval o tom člen představenstva TSS Peter Šuška.

„Bohužel insolvence a dlouhodobá nejistota o budoucnost závodu se silně podepsala na fyzickém stavu areálu, a dokonce i technologiích. Okamžitě po ukončení procesu převzetí závodu jsme připraveni výrazně do něj investovat,“ konstatoval Šuška.

Hlavní část investic má jít do zmodernizování infrastruktury jako jsou komunikace, energetická média, vlečka nebo zateplení budov. Noví majitelé chtějí zároveň posílit a rozšířit závod o nové technologie potřebné k výrobní činnosti závodu.

TSS podle Šušky díky akvizici lounské firmy rozšiřuje své výrobní kapacity a možnosti výroby.

„Ve společnosti HMS plánujeme rozšíření provozu a stávajících výrobních kapacit. Jedná se hlavně o oblast novovýroby a revizních oprav nákladních vagonů,“ deklaroval Šuška.

Důvodem koupě závodu bylo podle něj doplnění a ucelení výrobního programu v segmentu železnice.

„TSS dnes ve svých závodech vyrábí, udržuje a modernizuje speciální stroje a technologie potřebné při údržbě kolejového svršku. Koupí závodu HMS dojde k rozšíření portfolia produkce právě o nákladní vagony,“ vysvětlil dále.

Šuškové působí v oboru železničního strojírenství, oprav a stavitelství již delší dobu. V současné době skrze společnost Rail Invest ovládají několik firem, přičemž k nejvýznamnějším patří zmiňované TSS, TSS Cargo a Ostravské opravny a strojírny.

Jedna z firem bratří Šuškových, TSS Cargo, se před třemi lety objevila mezi těmi, které měla převzít čínská CEFC v rámci zamýšlených akvizičních aktivit v ČR. Obchod, který měl firmu TSS Cargo ocenit na šest miliard korun, oznámil prezident Miloš Zeman. K transakci však nakonec nedošlo.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nezodpovězené otázky pro představitele firem Traťová strojní společnost (TSS) a Ostravské opravny a strojírny (OOS)

1) Firma TSS (p.p. Peter Šuška, 9. 1. 2020) již oznámila velké investiční záměry v areálu Heavy Machinery Services (HMS), respektive Vagónky Legios. Jaké byly důvody k tomu, že firma TSS ve výběrovém řízení na nového majitele HMS za tuto firmu, která je v insolvenci, nabídla a uhradila tak vysokou částku ve výši trojnásobku účetní hodnoty HMS?

2) Považujete akvizici HMS za potenciálně efektivní a výhodnou?

3) S jak vysokými investicemi do rozvoje HMS počítáte?

4) Jaké jsou strategické záměry TSS s areálem HMS?

5) Měla akvizice společnosti HMS z pohledu TSS jakoukoliv vazbu na podnikatele Františka Savova, který nedávno přiznal vlastnictví vagónky Legios Loco?

6) Objevily se spekulace, že akvizice HMS ve prospěch TSS, dosažená za relativně vysokou kupní cenu, mohla být motivována předchozími spory Savova se skupinou CSG… Můžete uvést, jakou roli ve vašem akvizičním záměru a při stanovení vysoké kupní (dražební) ceny hrál uvedený spor mezi Savovem a CSG o vagonku Legios (HMS)?

7) Bylo cílem TSS přeplatit a získat HMS za každou cenu na úkor CSG?

8) Jaké dopady na TSS (TSS Cargo) mělo či má ukončení dodávek pro ČD Cargo?

9) Před třemi lety se hovořilo o možné divestici firmy TSS Cargo ve prospěch čínského zájemce CEFC, k čemuž nedošlo. Jak je možné, že firma tak zásadně promění svoji strategii, když namísto odprodeje TSS Cargo zvolila zcela opačnou cestu, tedy strategii dalších akvizic v oboru?


VÍCE O TÉMATU ČTĚTE ZDE:

Uprchlík František Savov přiznal vlastnictví firmy Legios a desítek dalších. Dosud to popíral

Zkrachovalá vagonka Legios má nové majitele: Koupila ji Traťová strojní společnost

DAKO-CZ rozjíždí v Lounech výrobu vagónů. Do konce roku chce nabrat dalších 100 dělníků

Společnost DAKO-CZ si pronajala vagonku v Lounech a pracuje na obnovení výroby