Ministerstvo financí a Česká národní banka nedoporučily vládě přijetí eura. Babišův kabinet přijal společné doporučení zatím nestanovit cílové datum přijetí eura. Rozhodnutí vyplývá z dokumentu „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“.

Informovalo o tom ministerstvo financí na webu.

„V bezprecedentních podmínkách pandemie COVID-19 a souvisejícího celosvětového ekonomického propadu splní Česká republika letos s největší pravděpodobností pouze jedno z maastrichtských konvergenčních kritérií, a to kritérium týkající se úrokových sazeb. Kritéria stavu veřejných financí ani cenové stability plněna nebudou,“ konstatuje letošní materiál.

Poslední kritérium hodnotící účast v mechanismu směnných kurzů formálně plnit nelze, protože se příslušného kurzového mechanismu Česká republika neúčastní.

Babišova vláda se v programovém prohlášení zavázala, že o vstup do eurozóny nebude usilovat.

Ve vlastní připravenosti České republiky na přijetí eura přetrvávají podle zprávy slabá místa.

Za překážku vstupu do měnové unie vláda považuje nedokončený proces reálné ekonomické konvergence české ekonomiky, kde odstup u většiny klíčových ukazatelů, zejména pak cenové a mzdové úrovně, zůstává značný.

Nadále se podle materiálu rovněž významně odlišuje struktura českého hospodářství vůči eurozóně, což by komplikovalo výkon jednotné měnové politiky.

„Vzhledem ke stárnutí populace není také dořešen problém dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, jejichž stabilizační působení by mělo po přijetí eura částečně nahradit ztrátu autonomní měnové politiky,“ uvedlo MF.

Naopak pro přijetí eura dlouhodobě hovoří vysoká míra otevřenosti české ekonomiky a její velká obchodní i vlastnická provázanost s eurozónou.

Pozitivně lze podle ČNB hodnotit také relativně stabilní kurz koruny k euru, a to i během letošního hlubokého ekonomického poklesu, obnovenou sladěnost finančních trhů České republiky a eurozóny či odolný bankovní sektor v České republice.

„Během posledních let se změnily podoba institucí i pravidla eurozóny a jednání o prohlubování evropské integrace i nadále pokračují. V současnosti proto nelze spolehlivě odhadnout budoucí potenciální finanční i nefinanční závazky pro Českou republiku spojené se vstupem do eurozóny,“ uvedlo ministerstvo.

„S ohledem na uvedené skutečnosti vláda České republiky dospěla k jednoznačnému závěru, že nestanoví datum vstupu České republiky do eurozóny, protože nebylo dosaženo adekvátního pokroku při tvorbě podmínek pro přijetí eura,“ doplnil resort. (pel)