Moneta se spojí s PPF, vznikne třetí největší banka v Česku. (Ilustrační foto)

Moneta se nakonec po odkladu spojí s PPF. Vznikne tak třetí největší banka v Česku. Akcionáři Moneta Money Bank souhlasili se spojením s bankovní částí PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky). Valná hromada zároveň schválila financování transakce, tedy navýšení základního kapitálu banky pro úpis nových akcií.

Pro návrh hlasovalo celkem 304 milionů hlasů (což odpovídá 77,85 procenta).

Akvizicí získá Moneta od skupiny PPF 100 procent akcií skupiny Air Bank za celkovou kupní cenu 25,9 miliardy korun. Ta bude z 80 procent financována z peněžních prostředků, které Moneta získá od svých stávajících akcionářů z úpisu celkem 255 500 000 nově vydaných akcií, zbylých 20 procent pak bude financováno z nadbytečného kapitálu Monety.

Úpis bude dvoukolový, v prvním kole budou všem akcionářům Monety nabídnuty nově vydané akcie za cenu 82 korun na akcii, kdy za každé dvě stávající akcie Monety může jejich vlastník upsat jednu novou akcii.

Akcie, které nebudou upsány v prvním kolem, budou převedeny do druhého kola, kde pak budou všichni akcionáři upisovat zbývající akcie z prvního kola za cenu 90 korun za jednu akcii.

V dohodě, kterou s akvizicí akcionáři podpořili, se zároveň PPF zavázala upsat všechny nové akcie, nabízené v druhém kole: tím bude fakticky vytvořeno nové „minimum“ pro podporu aktuální tržní hodnoty společnosti Moneta.

Tato částka by také představovala minimální cenu, za kterou by byla učiněna případná povinná nabídka převzetí všem akcionářům Monety v případě, kdy by došlo ze strany PPF k ovládnutí banky.

„Jsme velmi rádi, že potřebná většina akcionářů vyjádřila s akvizicí a jejím financováním souhlas. Věříme, že akvizice skupiny Air Bank vytvoří silného českého bankovního šampiona pro živnostníky a drobnou klientelu na tuzemském bankovním trhu,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

„V tomto kontextu budeme stabilním pilířem české ekonomiky a významným konkurentem pro ostatní velké banky, jež u nás působí a ovládají 70 procent tuzemského trhu. Tímto rozhodnutím jsme vytvořili základ pro realizaci této vize,“ dodal Spurný.

Kupní cena bude uhrazena při vypořádání akvizice, jejíž datum je předběžně stanoveno na červenec příštího roku v závislosti na získání regulatorních svolení. Celkový počet akcií Monety se tím zvýší ze stávajících 511 milionů kusů na 766,5 milionů kusů.

Vypořádání akvizice musí předcházet souhlas České národní banky a Národní banky Slovenska a také získání antimonopolního souhlasu Evropské komise.

Valná hromada dále souhlasila s návrhem na rozdělení čistého zisku akcionářům za roky 2019 a 2020 ve výši 1,53 miliardy korun neboli 3 koruny na jednu akcii. K tomuto postupu obdržela Moneta souhlas České národní banky v polovině září letošního roku.

Akcionáři také znovuzvolili pana Gabriela Eichlera a pana Tomáše Pardubického do dozorčí rady Monety a stejně tak znovuzvolili paní Zuzanu Prokopcovou do výboru pro audit Monety. (pel)