Podnikatelské odbory na základě průuzkumu uvedly, že 73 % respondentů vnímá digitalizaci státní správy negativně. „Problém digitalizace státu je, že se občanů, tedy i živnostníků a drobných podnikatelů, kterým to má přinést úlevu, nikdo předem neptá na to, co potřebují a co by jim skutečně pomohlo,“ prohlásil předseda PODB Radomil Bábek.

„Výsledkem je, že si úředníci odfajfkují splnění úkolu a objednávají za miliardy korun IT systémy, které v konečném důsledku občané nepoužívají a podnikatelům a živnostníkům jen komplikují život,“ komentoval výsledky průzkumu předseda PODB Radomil Bábek.

Podle něho úředníci státní správy zcela zanedbali fázi přípravy projektu a v této podobě je digitalizace státu spíše synonymem pro plýtvání penězi daňových poplatníků.

Podnikatelské odbory zadaly v podnikatelském prostředí průzkum s cílem zjistit mezi živnostníky a podnikateli názory na současnou podobu digitalizace státní správy. Šetření bylo provedeno na reprezentativním vzorku 838 respondentů, kteří v průběhu posledních měsíců vyplnili dotazník a jejich osobní údaje byly anonymizovány.

„Když se podíváme na zastoupení pozitivních a negativních hodnocení mezi respondenty, kteří mají na digitalizaci státní správy jasný názor, dostáváme poměr 27% pozitivního vůči 73% negativního hodnocení,“ řekl manažer výzkumu Ladislav Buček ze společnosti Inboox CZ. V otevřených otázkách pak podle něho zaznívají konkrétní obavy podnikatelského prostředí:

– digitalizace státu přinese podnikatelům více práce a ohrozí jejich osobní údaje,
– digitalizace státu bude znamenat další komplikace pro podnikání,
– digitalizace státu je cesta k zisku pro několik IT firem,
– vedle digitální cesty musí existovat i alternativa.

Z průzkumu podle Ladislava Bučka (Inboox CZ ) jednoznačně vyplývá i to, co živnostníci a drobní podnikatelé od digitalizace státní správy očekávají. „Chtějí, aby digitální prostředí státní správy bylo uživatelsky přívětivé, intuitivní a zároveň musí být používání digitálních nástrojů pro občana vždy dobrovolné. Tedy, že každý musí mít právo žít, tedy i podnikat, bez počítače, bez smartphonu a bez internetového připojení,“ doplnil.

Podnikatelské odbory podporují kroky, které mají zjednodušit komunikaci mezi státem a podnikatelem. Plánovaná digitalizace nemá ale ulehčit práci jen státnímu aparátu a rozhodně nesmí přidávat další povinností živnostníkům a drobným podnikatelům. Digitalizace státní správy musí probíhat ve prospěch občanů, a tedy i podnikatelů, ne proti nim.

Proto za živnostníky odmítají, aby se přidávaly další a nové povinnosti.

„Například datové schránky tu existují již 14 let a za dobu jejich existence si 800 tisíc živnostníků nenašlo důvod je zřídit. To ukazuje, že jsou pro ně nepotřebné! A důvod k jejich povinnému zřízení je naprosto absurdní – když to nechcete dobrovolně, tak vám to dáme povinně.“

„To je zjevný projev zvráceného mocenského myšlení poslanců předchozí sněmovny a vysokých úředníků státní správy,“ deklaroval předseda PODB Radomil Bábek.

Podnikatelské odbory proto zásadně odmítají povinnost datových schránek a připravily 6 podmínek, za kterých bude digitalizace státní správy efektivní a přínosná pro všechny občany, tedy i živnostníky a podnikatele.

„O těchto konstruktivních změnách, které zlepší komunikaci státu se všemi občany, tedy i živnostníky a podnikateli, intenzivně jednáme s ministry, vládními úředníky, poslanci i senátory,“ doplnil Bábek.

Podnikatelské odbory – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z. s. mají víc než 15 800 členů a jsou druhým největším zástupcem podnikatelů v ČR. Vznikly v únoru 2017 a jejich hlavním cílem je obrana živnostníků a drobných podnikatelů před nežádoucími a neoprávněným zásahy státu do podnikání.

Společnost Inboox CZ se dlouhodobě zabývá kvantitativními i kvalitativními výzkumy a evaluacemi. Poskytuje komplexní služby, které zahrnují analýzy informací, průzkumy veřejného mínění, engagement surveys, dotazníková šetření, marketingové výzkumy a marketing na internetu. (sfr)