Evropský parlament schválil regulaci velkých digitálních firem i obsahu na sociálních sítích. Europoslanci přijali dvě klíčové digitální normy, které mají mimo jiné ochránit konkurenční prostředí na internetu či přimět velké platformy aktivněji bojovat proti dezinformacím.

Podrobnosti aktu o digitálních službách a digitálních trzích dohodli europoslanci s členskými státy již během jara.

Na základě první z norem budou muset digitální platformy zavést opatření proti šíření dezinformací. Velkým firmám, které tak neučiní, budou hrozit pokuty až do výše šesti procent jejich ročního globálního obratu. Sociální média a internetová tržiště budou muset chránit uživatele před nabízením nelegálního zboží či služeb.

Součástí je zákaz klamavých praktik a některých druhů klamavé reklamy, které se zaměřují například na děti.

Druhá z norem má přimět největší platformy výrazně ovlivňující digitální prostředí, aby nezneužívaly svého postavení k potlačování menší konkurence.

Nově přijaté „eurozákony“ mají údajně mimo jiné lépe chránit konkurenční prostředí na internetu či přimět velké společnosti, jako je Meta Platforms nebo Google, aktivněji bojovat proti nezákonnému obsahu nebo dezinformacím.

Europoslanci přijali pravidla označovaná jako akt o digitálních službách (DSA) a digitálních trzích (DMA), kterými EU poprvé po dvou desetiletích výrazněji reguluje internetové prostředí a reaguje na rychlý vývoj komunikace na síti.

Podle DSA budou muset platformy zavést opatření proti šíření nezákonného obsahu a dezinformací. Velkým firmám, které tak neučiní, budou hrozit pokuty až do výše šesti procent jejich ročního globálního obratu. Sociální média a internetová tržiště pak budou muset chránit uživatele před nabídkami nelegálního zboží a služeb.

DMA zavádí pojem gatekeeper, což je velká společnost významně ovlivňující provoz internetu. Tyto firmy budou mimo jiné sdílet více informací s menší konkurencí odkázanou na jejich služby.

Přísnější bude i dohled nad antimonopolními pravidly či kontrola akvizic menších společností těmi velkými. Pokuty v případě DMA jsou vyšší a mohou dosáhnout až deseti procent celosvětového ročního obratu.

Europoslanci po předchozí dohodě se zástupci členských zemí schválili obě normy jasnou většinou hlasů. Definitivně je potvrdí ministři členských zemí na některém z příštích zasedání vedených českým předsednictvím EU. (sfr)