J&T BANKA navyšuje svůj podíl v přední investiční společnosti AMISTA, která je jedním z největších českých správců a administrátorů fondů kvalifikovaných investorů (FKI), a to na 80 %. Oba subjekty uzavřely strategické partnerství v polovině minulého roku s cílem společně nabídnout investorům nejširší portfolio služeb v oblasti FKI v České republice.

Po velmi úspěšném roce se toto partnerství prohlubuje a J&T BANKA získává majoritní podíl v akcionářské struktuře společnosti AMISTA. Minoritní podíl je rozdělen mezi dosavadní akcionáře z řad managementu.

„Jsem velmi rád, že můžeme oznámit posílení našeho partnerství s J&T BANKOU, které se ukázalo jako velmi úspěšné a díky četným synergiím můžeme dnes na českém trhu garantovat poskytování těch nejširších služeb v oblasti zakládání, správy a distribuce fondů kvalifikovaných investorů,“ řekl Ondřej Horák, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti AMISTA.

„V letošním roce jsme do naší správy převzali řadu fondů kvalifikovaných investorů skupiny J&T a celkově jsme letos rozšířili portfolio o sedmnáct fondů.“

Vlastnická změna nezasahuje do řídících orgánů AMISTY a její management zůstává pod současným vedením.

Hlavním cílem společnosti na nadcházející období bude další rozšíření aktivit se zaměřením na segment nejnáročnějších klientů a poskytování služeb plně stavěných na míru dle jejich požadavků.

„AMISTA má mnohaleté zkušenosti s fondy kvalifikovaných investorů. Její zkušenosti chceme využít pro budování nových platforem a také nabídnout služby AMISTA našim privátním klientům pro správu a řízení rodinného majetku, jak formou FKI, tak svěřenských fondů. Zároveň věříme, že stávající i budoucí klienti AMISTY ocení, že jsme v rámci skupiny schopni zajistit služby depozitáře, obchodníka s cennými papíry a také bankovní a mezzaninové financování. Vybraným partnerům se také otevírá možnost získávat kapitál do jejich fondu od skupiny J&T nebo našich klientů.“ uvedl Štěpán Ašer, generální ředitel a člen představenstva J&T BANKA.

AMISTA vznikla v roce 2006, od té doby založila více než 200 fondů a podfondů kvalifikovaných investorů v oblasti cenných papírů, private equity a venture kapitálu, energetiky, komerčních i rezidenčních realit, pohledávek, zemědělské půdy, ale i umění, vína či autoveteránů. Dnes poskytuje služby fondům s majetkem v hodnotě 62 miliard korun. O klienty a fondy se stará tým 50 předních odborníků.

Fondy kvalifikovaných investorů jsou českou investiční platformou pro zkušené investory. Definice kvalifikovaného  investora je uvedena v ust. § 272 zák. č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Fondy kvalifikovaných investorů fungují na základě jednotné evropské regulace AIFMD. V České republice je dohledovým orgánem tohoto typu investování Česká národní banka.

Fondy kvalifikovaných investorů mohou mít různou právní formu, mohou být zakládány jako právnické osoby nebo bez právní osobnosti; volba se primárně odvíjí od investičního záměru a investiční strategie jejich zakladatelů. Minimální vstupní investice začíná na 125 000 eur (nebo ekvivalentu v Kč), investor musí zároveň potvrdit, že si je vědom rizik spojených s investováním do tohoto fondu.

Od roku 2016 je možné investici zahájit také ve výši 1 mil. Kč, pokud ale správce nebo administrátor příslušného fondu potvrdí, že investice odpovídá finančnímu zázemí dané právnické nebo fyzické osoby, investičním cílům a jejím odborným
znalostem a zkušenostem.

J&T BANKA od roku 1998 nabízí služby a poradenství, které řeší nejen současné potřeby klientů, ale zohledňují i širší rodinné vztahy a delší časový horizont. Ochraňují majetek nejen před ekonomickými vlivy, ale i proti legislativním změnám a životnímu
běhu.

Zahrnují multigenerační správu majetku a nástupnictví, investiční poradenství, obchodování s cennými papíry, správu a strukturování majetku či služby life-style managementu. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytuje specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic.

Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T Banka d.d. v Chorvatsku a slovenská bankovní skupina 365 (dříve Poštová banka). (sfr)