Německo chce zdvojnásobit kapacitu plynových elektráren. Plyn má do roku 2030 pokrývat 20 % spotřeby v zemi. Spolková síťová agentura, která spravuje a reguluje energetické i telekomunikační sítě, si spolu s ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu vytyčily za cíl vytvořit v Německu až 21 GW dodatečného výkonu plynových elektráren. To je skoro dvojnásobek současného stavu.

Informoval o tom na základě interních vládních dokumentů server Euroactiv.

Německo se stejně jako celá Evropa potýká s energetickou krizí. V loňském roce proto prodloužilo o několik měsíců provoz jaderných elektráren. Současně se v zemi zvýšila produkce v uhelných elektrárnách. Uhlí i plyn jsou zastánci klimatické politiky v zemi považovány za nežádoucí, neboť jde o fosilní paliva, při jejichž spalování dochází k emisím tzv. skleníkového plynu CO2.

Německá vláda plánuje, aby byla země do roku 2030 zásobována z 80 % elektřinou z obnovitelných zdrojů s tím, že bude zcela ukončena výroba energie z uhlí.

Plynové elektrárny by měly pokrýt zbývajících 20 % a kompenzovat období slabého větru a nízkého slunečního svitu.

„Investice do plynových elektráren… zůstávají relevantní za předpokladu, že budou odpovídající kapacity LNG a ceny se normalizují,“ uvádí se v dokumentu ministerstva.

Výkon plynových elektráren se má v Německu téměř zdvojnásobit. Na začátku listopadu 2022 mělo Německo v plynových elektrárnách instalovaný výkon 27,5 GW.

Spolková síťová agentura ve své pololetní zprávě o stabilitě sítě na období 2025–2031 předpokládá vybudování 17 až 21 GW dodatečného výkonu. Tento návrh si vzala za své i spolková vláda, uvádí server Euroactiv na základě získaných dokumentů.

Německo tak nadále pokračuje v původním trendu klimatické politiky, i když došlo k zastavení dodávek plynu z Ruska.

Aby zajistila dostatečné množství plynu, zavázala se německá vláda k dovozu LNG. Nákup zemního plynu potrubím z Norska a Nizozemska totiž na pokrytí německých potřeb nestačí.

Dovozní kapacity LNG musí proto být v Německu dále navýšeny, uvádí dokument. Do konce roku 2023 se německá dovozní kapacita LNG přiblíží dvěma třetinám objemů, které dříve dodávalo Rusko skrze plynovody. (sfr)